menu
Trygghet
i upphandling och inköpsprocesser med
rätt konsult
för
ditt uppdrag

Våra tjänster

Upphandlingskonsulter
KONSULTUPPDRAG

Upphandlingskonsulter

Våra konsulter erbjuder professionell och specialiserad hjälp i offentliga upphandlingsprocesser. Med vår expertis och erfarenhet inom upphandlingslagstiftning och affärsjuridik kan vi hjälpa er att maximera värdet av varje upphandling och hjälpa er verksamhet att spara pengar.
Upphandlingskonsulter
KONSULTUPPDRAG

Inköpsstyrning inom upphandling och inköp

Vi erbjuder expertis och erfarenhet för att optimera verksamheters inköpsprocesser. Genom att anlita oss kan vi tillsammans identifiera och åtgärda ineffektiviteter och problemområden i inköpsprocessen, vilket kan leda till stora besparingar. Vi kan även hjälpa er att maximera värdet av era inköp samt utveckla era leverantörsrelationer.
Upphandlingskonsulter
KONSULTUPPDRAG

Juridiska tjänster

Vi erbjuder expertis och rådgivning för att säkerställa att er verksamhet efterlever relevanta regler och lagar inom dessa inköpsområdet. Genom att anlita oss kan ni minimera risken för juridiska problem och kostsamma rättsprocesser. Vi kan också hjälpa er att utveckla effektiva avtalsstrategier och upphandlingsstrategier för att maximera värdet av varje affär.
Upphandlingskonsulter
UTBILDNING

Utbildning inom inköp och upphandling

Vi erbjuder skräddarsydda och effektiva utbildningar för att öka din verksamhets kunskaper och förbättra dess prestationer inom inköpsområdet. Vi kan även hjälpa yrkeshögskolor att ansvara för hela eller delar av kurser inom operativt, taktiskt eller strategiskt inköp, offentlig upphandling och affärsjuridik.
Vårt uppdrag och värderingar

Vårt uppdrag och värderingar

Vi är ett bolag inom inköp och upphandling med starka värderingar som präglar allt vi gör. Vi strävar efter att vara en ledande aktör inom upphandlingsbranschen och är engagerade i att ge våra kunder och konsulter den bästa möjliga servicen. En av de viktigaste värderingarna hos oss är ''vetgirighet''. Detta innebär att vi alltid är på jakt efter nya kunskaper och insikter för att förbättra våra metoder och resultat. Genom att vara vetgiriga och ständigt utveckla vår kompetens kan vi erbjuda våra kunder de mest uppdaterade och relevanta tjänsterna.

Ärlighet och relationsskapande

Vi värdesätter också ''ärlighet'' högt. Vi vill alltid vara transparenta i vår kommunikation och agera med integritet gentemot våra konsulter, kunder och samarbetspartners. Vi ska alltid leverera pålitliga resultat och hålla vad vi lovar. En annan viktig värdering hos oss är att vara ''relationsskapande''. Genom att bygga starka och långsiktiga relationer med såväl kunder som konsulter, kan vi skapa värdefulla partnerskap som gynnar alla parter på lång sikt. Vi strävar efter att förstå våra konsulters och kunders behov och önskemål för att kunna erbjuda skräddarsydda lösningar.
Ärlighet och relationsskapande

Vi arbetar stolt med

Socab samarbetspart
Socab samarbetspart
Socab samarbetspart
Socab samarbetspart
Socab samarbetspart
Socab samarbetspart
Socab samarbetspart
Socab samarbetspart

Fyra anledningar att välja oss!

Expertis och erfarenhet

Vi är ett företag med hög kompetens och erfarenhet inom upphandlingsområdet. Vi kan visa upp ett team av erfarna konsulter som har en gedigen kunskap om upphandlingsprocesser och regelverk, vilket gör oss till en pålitlig partner för att hantera komplexa upphandlingsprojekt. Image 1

Resultatinriktade lösningar

Vi kan betona vår förmåga att leverera konkreta resultat åt kunder. Genom att arbeta tätt med våra kunder och förstå era unika behov, kan vi utveckla skräddarsydda lösningar som leder till kostnadsbesparingar, ökad effektivitet och högre kvalitet i upphandlingsprocessen. Image 2

Kundservice

Vi lägger vikt på att erbjuda utmärkt kundservice och skapa en personlig relation med kunder. Genom att erbjuda en tillgänglig och lyhörd service bygger vi långvariga relationer med våra kunder. Image 3

Hållbarhet

Vi fokuserar på hållbarhet, som vi ser är en viktig del av vårat uppdrag. Genom att arbeta med kunderna för att utveckla hållbara upphandlingslösningar som tar hänsyn till sociala och miljömässiga faktorer, kan vi genom vårt engagemang bidra till en mer hållbar värld Image 4
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Ansvarstagande och nytänkandeAtt vara en ansvarstagande person är en av grundpelarna för att kunna leverera ett uppdrag i rätt tid, med rätt kvalitet och till rätt kostnad. För att ta ansvar är vi noga med att i början av en uppdragsprocess lyssna in våra kunders behov och förväntningar för att sedan tillsammans med våra kunder skapa en tydlig plan för genomförandet. När uppdragets omfattning och tidplan är kartlagda och överenskomna följs uppdragets framdrift upp löpande och i händelse av att vi uppfattar avvikelser tas omgående en dialog med kund för att gemensamt komma fram till om uppdragets plan eller omfattning ska justeras.​

Vi uppmuntrar varandra att vara kreativa och testa nya angreppsätt för att skapa utveckling av nya smarta arbetssätt och för att utmana gamla sanningar. Genom att tänka nytt och våga kliva utanför vår bekvämlighetszon skapar vi förutsättningar för att finna bättre lösningar och säkerställer att vi kan erbjuda våra kunder de bästa lösningarna.​

Nyheter

nyhet

SOI-konferens

SOCAB besöker självklart årets happening i upphandlar-Sverige, årets SOI-konferens i Linköping som går av stapeln i Linköping 25-27 April.

Behöver du upphandlingshjälp, är du nyfiken på att arbeta som upphandlingskonsult eller har du kanske rentav ett eget konsultbolag och vill ingå i vårt nätverk - tveka inte att besöka oss i monter nummer 31.