Upphandling av tjänsteentreprenader - Socab
menu

Upphandling av tjänsteentreprenader

Om du behöver tydliga och affärsmässiga avtal för att säkerställa löpande tillsyn och skötsel av dina fastigheter eller andra verksamhetsanknutna tjänster som städning, catering, parkeringsövervakning och snöröjning, så kan vi hjälpa till. Vi rekommenderar att sådana tjänsteentreprenader handlas upp i enlighet med branschregelverket AFF för att skapa en tydlighet och systematik i vad som ska ingå i kontraktet.

Vi hjälper dig

Upphandling av tjänsteentreprenader

Våra inköpskonsulter har uppdrag hos

Socab samarbetspart
Socab samarbetspart

Kontakta oss

Vi ser fram emot din kontakt!

08-628 72 00
info@socab.se
Frösundaviks allé 1
169 70 Solna
Fyll i intresseanmälan och få svar inom 24 timmar
När och för vad önskar du anlita oss?”
Jag samtycker att socab behandlar mina kontaktuppgifter eftersom att jag eventuellt är intresserad av att anlita SOCAB.

Vi hjälper dig

Med branschregelverket AFF

Med branschregelverket AFF

Att välja AFF-strukturen för fastighetsförvaltningsrelaterade tjänster innebär en stor fördel eftersom kontrakten blir tydliga och beställaren kan välja om kontraktet som handlas upp ska omfatta alla tjänster som kan knytas till en fastighet eller endast delar. AFF-regelverket är en branschöverenskommelse som har utvecklats i samråd genom föreningen AFF-forum där både beställare och leverantörer av dessa tjänster är representerade. Detta garanterar en grundläggande balans mellan beställare och leverantör vilket är viktigt för att utförandet av kontraktet ska bli bra.
Kontakta oss

Erfarenhet i ABFF15 och AFF

Vi har erfarenhet av både den nya och gamla strukturen och är väl insatta i de senaste och tidigare versionerna av regelverket ABFF15 och AFF definitionerna.
Kontakta oss
Erfarenhet i ABFF15 och AFF
 Vi på SOCAB har tillgång till resurser med erfarenhet och kompetens

Vi på SOCAB har tillgång till resurser med erfarenhet och kompetens

AFF-regelverket innehåller ramverk för att utforma kompletta kontrakt för förvaltningsentreprenader med tydliga kontraktsvillkor och tillhörande definitioner. De fastighetsanknutna tjänsteområden som omfattas av regelverket är kopplade till verksamhetsledning, fastighetsförvaltning, fastighetsteknik, utemiljö, städning, verksamhetsservice, säkerhet, kundtjänst, mat och dryck samt ekonomi. Vi på SOCAB har tillgång till resurser med erfarenhet och kompetens kopplade till de flesta områdena och kan utforma en lämplig omfattning för en upphandling av en förvaltningsentreprenad i samråd med kunden och vad marknaden kan erbjuda.
Kontakta oss

Lyfta de gamla kontrakten till den senaste?

En del av våra kunder har använt sig av AFF-regelverket under lång tid och kan ha gamla kontrakt utformade på den gamla AFF-strukturen. Vi kan hjälpa till att lyfta de gamla kontrakten till den senaste strukturen genom att sortera in rätt information i rätt dokument i den nya strukturen eller uppdatera grundmallar. I samband med dessa uppdrag kan vi även komma med förslag på eventuella förbättringar om vi identifierar några.
Kontakta oss
Lyfta de gamla kontrakten till den senaste?