Entreprenadupphandling - Socab
menu

Entreprenadupphandling

Att handla upp avancerade byggprojekt kan vara en komplicerad och tidskrävande process som kräver djupgående kunskap om LOU, entreprenadjuridik och byggprocessens olika faser. Som entreprenad upphandlare är det avgörande att säkerställa ett affärsmässigt entreprenadkontrakt.

Genom att välja oss får du en partner med lång erfarenhet och hög kompetens inom området och som tar ansvar för att leda och genomföra alla steg i upphandlingsprocessen

Kompetensområden

Entreprenadupphandling
Testimonial Image

''Våra medarbetare har en gedigen samlad erfarenhet av att handla upp såväl utförandeentreprenader som totalentreprenader och har arbetat med samtliga förekommande upphandlingsformer. Vi har utfört uppdrag som resulterat i många samhällsviktiga byggnadsprojekt såsom skolor, förskolor, och forskningsanläggningar men vi har även handlat upp byggnadsprojekt som resulterat i simhallar, fotbollsplaner, idrottsanläggningar & bostadsfastigheter.''

Testimonial Image

Våra konsulter har bl.a. genomfört entreprenadupphandlingar hos

Socab samarbetspart
Socab samarbetspart
Socab samarbetspart

Kontakta oss

Vi ser fram emot din kontakt!

08-628 72 00
info@socab.se
Frösundaviks allé 1
169 70 Solna
Fyll i intresseanmälan och få svar inom 24 timmar
När och för vad önskar du anlita oss?”
Jag samtycker att socab behandlar mina kontaktuppgifter eftersom att jag eventuellt är intresserad av att anlita SOCAB.

Vi hjälper dig

Byggentreprenader​

Byggentreprenader​

När det är dags att investera flera miljoner i ett byggnadsprojekt är det många viktiga ställningstaganden som måste göras; ska entreprenadformen vara en totalentreprenad baserat på ABT06 eller ska det vara en utförandeentreprenad på AB04, ska upphandlingsformen vara generalentreprenad eller delad entreprenad – ska den ske i samverkan eller på vanligt sätt.​ Om du väljer att ta hjälp av oss kommer våra erfarna konsulter att stötta dig i dessa ställningstaganden för att hitta bästa sättet att utifrån dina förutsättningar genomföra upphandlingen.
Kontakta oss

Tekniska Konsulter​

När det gäller upphandlingar av tekniska konsulter är detta ett område som många av våra kunder upplever som särskilt omfattande och tidskrävande. Detta beror på att det vanligtvis kommer in väldigt många anbud och att det är viktigt att redan innan förfrågan går ut att ha tänkt igenom hur man kan skapa incitament för de leverantörer som handlas upp att leverera i tid och med rätt kvalitet. Detta kan vara en utmaning med tanke på standardavtalet ABK09 som upphandlingarna oftast har som bas. Våra konsulter har goda kunskaper i ABK09 och hjälper gärna till att skapa en affärsmässighet i era avtal med tekniska konsulter genom att anpassa avtalsvillkoren utifrån era behov utan att tillföra onödiga obalanser mellan parterna.​
Kontakta oss
Tekniska Konsulter​
Markentreprenader​

Markentreprenader​

Markentreprenader har sina särskilda utmaningar som kräver djupare kunskaper i den branschens särart. För att skapa en affärsmässighet i denna typ av entreprenadavtal bör man redan under upphandlingsfas diskutera exempelvis hur reglering av mängder ska ske under entreprenadtiden samt hur man bör hantera ändrings- och tilläggsarbeten om markförhållandena inte är som man antagit.​ Våra erfarna konsulter hjälper dig att lägga en affärsmässig grund innan det är dags att skriva kontrakt och sätta skopan i backen. ​​
Kontakta oss

Vi säkerställer bästa möjliga resultat

Genom att välja oss som din partner kan du vara säker på att du får tillgång till en kunnig och erfaren entreprenad upphandlare som är dedikerad till att säkerställa att du får det bästa möjliga resultatet för ditt projekt.​
Kontakta oss
Vi säkerställer bästa möjliga resultat