menu

IT-Upphandlare

Dagens verksamheter är i högsta grad beroende av väl fungerande IT-lösningar som stödjer de interna arbetsprocesserna. Att handla upp rätt lösning och rätt kompetens inom IT kräver omfattande kunskap och erfarenhet för att säkerställa att upphandlingen möter verksamhetens behov. Vi erbjuder konsulter som kan hjälpa dig och som är vana att anpassa sig efter dina förutsättningar och utifrån rådande informationssäkerhetsklass på uppdraget.​

Vi hjälper dig

IT-Upphandlare
Testimonial Image

''Många gånger ska man som beställare köpa in ett system som många medarbetare ska använda under en lägre tid varför exempelvis användbarhet och användarvänlighet behöver ägnas särskild omsorg. Det är också viktigt att i ett tidigt skede avgöra vilka säkerhetsaspekter som är relevanta att analysera ur ett informationssäkerhetsperspektiv och även om systemet ska hantera personuppgifter så att det garanteras att ske enligt GDPR.''

Testimonial Image

Våra konsulter har bl.a. genomfört upphandlingar av IT hos

Socab samarbetspart
Socab samarbetspart

Kontakta oss

Vi ser fram emot din kontakt!

08-628 72 00
info@socab.se
Frösundaviks allé 1
169 70 Solna
Fyll i intresseanmälan och få svar inom 24 timmar
När och för vad önskar du anlita oss?”
Jag samtycker att socab behandlar mina kontaktuppgifter eftersom att jag eventuellt är intresserad av att anlita SOCAB.

Vi hjälper dig

Det viktiga förberedelsearbetet​

Det viktiga förberedelsearbetet​

Vid uppstart av en upphandling inom IT börjar vi med att tillsammans med utsedda personer hos er genomföra en grundlig behovs- och marknadsanalys. Utifrån behovs- och marknadsanalysen lägger vi sedan tillsammans med er upp en strategi för hur upphandlingsdokumenten bör utformas för att möta era behov och önskemål på bästa sätt.
Kontakta oss

Utvärdering och val av leverantör

Efter att alla krav har definierats i samråd med er och avtalsvillkor och övriga upphandlingsdokument tagits fram går vi vidare till annonsering och tar emot anbud från olika leverantörer. När anbuden kommit in startar utvärderingsarbetet av de inkomna anbuden. I det arbetet kan ev. anbudsgenomgångar, förhandlingar referenstagning och demo:s ingå som delar av en kvalitativ utvärdering. När utvärderingen är klar kan ett välgrundat beslut fattas om vem som ska tilldelas kontraktet. När avtalet är tecknat kan vi fortsatt bistå med stöd och hjälp under implementeringsarbetet för att säkerställa att avtalade delar levereras i enlighet med avtal.
Kontakta oss
Utvärdering och val av leverantör
Vårt erbjudande

Vårt erbjudande

Oavsett om ni behöver hjälp med hela upphandlingsprocessen eller bara en del av den, så är våra IT-upphandlare redo att hjälpa er. Vi har god kunskap och lång erfarenhet av att handla upp tjänster, system och lösningar inom IT. Vi har också vana av att våra konsulter arbetar med kunder som kräver att de säkerhetsprövas och att genomföra säkerhetsskyddsklassade upphandlingar när så krävs.
Kontakta oss