menu

Upphandling av varor och tjänster

Att handla upp ramavtal eller enstaka varor och tjänster kan vara nog så komplicerat när inga standardkontrakt eller branschregelverk finns att luta sig mot. I denna typ av upphandlingar ställs särskilt höga krav på att den som leder och genomför upphandlingen har såväl kreativ förmåga som en djup kunskap inom avtals- och inköpslagen för att säkerställa affärsmässigt bra villkor för leveransen.

Kvalitet och Flxibilitet

Upphandling av varor och tjänster

Kontakta oss

Vi ser fram emot din kontakt!

08-628 72 00
avrop@socab.se
Drottninggatan 86
111 36 Stockholm
Fyll i intresseanmälan och få svar inom 24 timmar
När och för vad önskar du anlita oss?”
Jag samtycker att socab behandlar mina kontaktuppgifter eftersom att jag eventuellt är intresserad av att anlita SOCAB.

Vi hjälper dig

Vi brinner för att hjälpa våra kunder

Vi brinner för att hjälpa våra kunder

Vi brinner för att hjälpa våra kunder med just det behov de har för stunden och oavsett om behovet är att genomföra hela eller delar av en upphandlingsprocess kopplat till ett enstaka behov eller om kunden är i behov av tillfällig resursförstärkning hjälper vi gärna till. Våra medarbetare har lång och bred erfarenhet av att genomföra upphandlingar inom samtliga upphandlingsregelverk, från marknadsanalys fram till tecknat upphandlingskontrakt.
Kontakta oss

Vi är flexibla och lösningsorienterade

Söker du en konsult som är van att självständigt projektleda, samordna och genomföra såväl stora som små upphandlingsprojekt kan vi erbjuda det Om ni har hamnat i ett läge där era egna resurser inte riktigt räcker till på grund av planerad/oplanerad frånvaro, hög arbetsbelastning eller att internt okända upphandlingsbehov dykt upp så kan vi stärka upp er egen organisation med resurser från oss på hel- eller deltid.
Kontakta oss
Vi är flexibla och lösningsorienterade
Vi har Kompetens på olika nivåer

Vi har Kompetens på olika nivåer

I vår portfölj kan vi erbjuda kompetens på olika nivåer - allt ifrån mer juniora resurser som kan hantera mindre inköp, avtalsadministration, och direktupphandlingar till mer senior kompetens som kan genomföra uppdrag inom genomlysning och utveckling av befintliga inköpsprocesser. .
Kontakta oss

Expertkunskap

Många av våra konsulter har tidigare i sin karriär arbetat som anställda upphandlare i offentlig förvaltning inom såväl kommuner som regioner och stat och är väl förtrogna med de arbetsuppgifter som är vanligt förekommande i det löpande arbetet i en offentlig organisation. SOCAB har även mer seniora chefsprofiler som kan fungera som interimschefer för er upphandlings- eller inköpsavdelning om det behovet skulle uppstå.​
Kontakta oss
Expertkunskap