menu

Upphandlingskonsulter

Vi har djup kunskap och lång erfarenhet av att hantera offentliga upphandlingar och kan erbjuda offentliga verksamheter en hög grad av specialisering inom området. Våra konsulter är väl insatta i den senaste rättspraxisen då vi lägger stor vikt vid kontinuerlig kompetensutveckling. Genom att anlita oss får du tillgång till rätt upphandlingskonsult för ditt uppdrag och kan spara såväl resurser som värdefull tid samtidigt som upphandlingen genomförs utifrån dina behov.​

Typer av upphandlingskonsulter

Upphandlingskonsulter

Vi arbetar stolt med

Socab samarbetspart
Socab samarbetspart
Socab samarbetspart
Socab samarbetspart
Socab samarbetspart
Socab samarbetspart
Socab samarbetspart
Socab samarbetspart

Kontakta oss

Vi ser fram emot din kontakt!

08-628 72 00
info@socab.se
Frösundaviks allé 1
169 70 Solna
Fyll i intresseanmälan och få svar inom 24 timmar
När och för vad önskar du anlita oss?”
Jag samtycker att socab behandlar mina kontaktuppgifter eftersom att jag eventuellt är intresserad av att anlita SOCAB.

Vilken upphandlingskonsult söker du?​

Entreprenadupphandlare

Entreprenadupphandlare

Att handla upp avancerade byggprojekt kan vara en komplicerad och tidskrävande process som kräver djupgående kunskap om LOU, entreprenadjuridik och byggprocessens olika faser. Som upphandlare inom entreprenad är det avgörande att säkerställa ett affärsmässigt entreprenadkontrakt. Genom att välja oss får du en partner med lång erfarenhet och hög kompetens inom området och som tar ansvar för att leda och genomföra alla steg i upphandlingsprocessen.
Läs mer

IT-upphandlare

Dagens verksamheter är i högsta grad beroende av väl fungerande IT-lösningar som stödjer de interna arbetsprocesserna. Att handla upp rätt lösning och rätt kompetens inom IT kräver omfattande kunskap och erfarenhet för att säkerställa att upphandlingen möter verksamhetens behov. Vi erbjuder konsulter som kan hjälpa dig och som är vana att anpassa sig efter dina förutsättningar och utifrån rådande informationssäkerhetsklass på uppdraget.
Läs mer
IT-upphandlare
Upphandlare inom varor och tjänster

Upphandlare inom varor och tjänster

Att handla upp ramavtal eller enstaka varor och tjänster kan vara nog så komplicerat när inga standardkontrakt eller branschregelverk finns att luta sig mot. I denna typ av upphandlingar ställs särskilt höga krav på att den som leder och genomför upphandlingen har såväl kreativ förmåga som en djup kunskap inom avtals- och köplagen för att säkerställa affärsmässigt bra villkor för leveransen.
Läs mer

Upphandlare inom fastighetsförvaltning och service

Har du behov av att handla upp tydliga och affärsmässiga avtal för tjänster som säkerställer att det genomförs löpande tillsyn och skötsel av dina fastigheter eller andra verksamhetsanknutna tjänster såsom städ, catering, parkeringsövervakning, snöröjning, etc. så kan vi hjälpa till. Dessa så kallade tjänsteentreprenader bör då handlas upp i enlighet med branschregelverket Aff för att skapa en tydlighet och systematik i vad som ska ingå i kontraktet.
Läs mer
Upphandlare inom fastighetsförvaltning och service